Kanser Sonrası Meme Onarımı

Hakkında Genel Bilgi

Kanser nedeniyle memesi alınan kişiye aynı seansta ya da sonrasında yeni bir meme yapılabilmektedir. Bu konuda gerek hastalığın tanı ve tedavisinde yaşanan gelişmeler, gerekse meme onarım tekniklerindeki ilerlemelere paralel olarak toplumsal farkındalık giderek artmaktadır. Vücut bütünlüğünün korunabilmesi kişinin özgüven ve yaşam kalitesini artırarak tedavi süreçlerine de olumlu etki yapmaktadır. Kimlere yapılabilir ? Hastalığı ve tedavisi konusunda bilinçli ve istekli olarak meme onarımı/yapımını talep edenler, yara iyileşmesini geciktirecek ya da ameliyata engel sistemik bir hastalığı olmayanlar. Erken/anında onarım mı, geç onarım mı? Hastalığın evresi ve tedavi süreçlerine bağlı olarak karar verilir. Radyoterapi görecek hastada geç onarım planlanabilir. Onarım seçenekleri nelerdir ? Yeni meme kişinin kendi dokuları (sırt ya da karın) ile ya da protez kullanılarak yapılabilir. Her iki yöntemin de kendine göre avantaj/dezavantajları vardır ve birden fazla cerrahi seans gerektirir. Sonuç nasıl olacak ? Amaç özgün memeye en yakın sonucu elde etmek olsa da yeni meme üzerinde en azından bir süre için belirgin ameliyat izleri ve kısmen şekil farklılıkları olabilir. Sağlam olan memede şekil bozukluğu varsa o da düzeltilerek simetri elde edilebilir. Riskler nelerdir ? Her ameliyat için sözkonusu olabilecek riskler (kanama, enfeksiyon vb.)’in yanı sıra kullanılan tekniğe özel riskler de sözkonusudur: iyileşme sorunları, kapsül oluşumu vb.

İlgili terimler:

Areola: meme başı çevresindeki renkli kısım Kapsül oluşumu: protez çevresini saran nedbe dokusunun zamanla artıp sertleşmesi ve protezi sıkıştırarak şekil bozukluğu yaratması

TRAM flebi: alt karın bölgesi kas-yağ ve derisinin kullanıldığı meme onarım tekniği

DIEP flep: alt karın bölgesinde kasın korunarak yalnızca yağ ve derinin kullanıldığı teknik

LD flebi: sırt kas ve derisinin kullanıldığı teknik