Meme Küçültme & Dikleştirme

Hakkında Genel Bilgi

Kadında fizik yapının önemli bir unsuru olan memelerin doğumsal ya da gelişimsel sorunlarına yönelik estetik girişimlerde amaç meme işlevlerini (meme başı duyusu, süt verme) bozmadan simetrik, doğal ve kalıcı bir kozmetik sonuç elde etmektir.

Kimlere yapılır ?

İri ve sarkık memeler görünüm ve ağırlığa bağlı olarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Duruş bozukluğuna bağlı sırt ve bel ağrıları, emzirme sorunları, omuzlardaki sütyen askı izleri, spor ve benzeri aktivitelerde kısıtlılık, psikolojik sorunlar sıktır.

Ameliyat nasıl yapılır ?

Hastanın yaşı, genel durumu, memeler ve göğüs duvarının yapısı göz önünde bulundurularak uygun teknik seçilir. Ameliyat genel anestezi altında 3-4 saat sürmektedir.

Meme başı duyusu ve süt verme işlevi etkilenir mi ?

Hafif-orta dereceli iriliklerde meme başı duyusu ve süt verme işlevi korunur (% 90).

İz kalır mı ?

Kozmetik sonuç her durumda  yüz güldürücü olsa da meme başı çevresi ve aşağıya dik bir çizgi şeklinde uzanan, bazen de bunu yatay kesen (ters T) izlerin varlığı kaçınılmazdır.

Dikleştirme

Sarkık memelerin sorun oluşturduğu durumlarda meme dokusu korunarak yapılan bir ameliyattır. Süresi 2-3 sattir. Küçültme ameliyatındakine benzer izler kalabilir. Meme başı duyusu ve süt verme işlevi genellikle etkilenmez.

Ameliyat sonrası nelere dikkat edilmeli ?

Ameliyattan memelerinizi kaplayan sargı/bantlar ile çıkar ve ilk geceyi hastanede geçirirsiniz. Drenler pansuman içindedir ve 2-3. gün  ilk pansumanla birlikte kendiliğinden çıkar/düşer. Sporcu sütyeni 2 ay süreyle kullanılır ve bu süre içinde ağır egzersizden kaçınılır.

Komplikasyonlar nelerdir ?

Her ameliyat için söz konusu olabilecek istenmeyen durumların yanı sıra, erken dönemde özellikle sigara içenlerde yara iyileşme sorunları görülebilir.

DOKTORUNUZASORUN

Yanıtları görmek için sorulara tıklayın.

Kimlere yapılmalı?

İri ve sarkık göğüsler görünüm ve ağırlığa bağlı olarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Duruş bozukluğuna bağlı sırt ve bel ağrıları, emzirme sorunları, omuzlardaki sütyen askı izleri, spor ve benzeri aktivitelerde kısıtlılık, psikolojik sorunlar sıktır.

Ameliyat nasıl yapılır?

Hastanın yaşı, genel durumu, memeler ve göğüs duvarının yapısı göz önünde bulundurularak uygun teknik seçilir. Ameliyat genel anestezi altında 3-4 saat sürmektedir.

Meme başı duyusu ve süt verme işlevi etkilenir mi?

Hafif-orta dereceli iriliklerde meme başı duyusu ve süt verme işlevi korunur

İz kalır mı?

Kozmetik sonuç her durumda yüzgüldürücü olsa da meme başı çevresi ve aşağıya dik bir çizgi şeklinde uzanan, bazen de bunu yatay kesen (ters T) izlerin varlığı kaçınılmazdır.

Riskler nelerdir ?

Her ameliyat için sözkonusu olabilecek istenmeyen durumların yanında, erken dönemde yara iyileşme sorunları görülebilir